Privacy Verklaring

Voor beeldende activiteiten

  • Ten bate van gerichte e-mails omtrent activiteiten en bij wijzigingen, registreer ik de volgende persoonsgegevens: naam, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer, woonplaats en werkzaamheden.
  • Ik ga zorgvuldig om met deze gegevens, ze worden niet verstrekt aan derden en onbevoegden hebben hier geen toegang toe.
“Groeimandala”

Voor beeldende begeleiding

  • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend begeleider, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
  • Het dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
  • Ik ga zorgvuldig om met persoonlijke en medische gegevens. Als behandelend begeleider heb ik als enige toegang tot het dossier. Tevens heb ik wettelijk geheimhoudingsplicht.
  • De gegevens uit het dossier kunnen geanonimiseerd gebruikt worden tijdens intercollegiaal overleg. Een klein deel van de persoonsgegevens wordt gebruikt voor financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.
  • Het dossier blijft 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.
  • Je hebt recht ter inzage van je dossier.