Beeldende Begeleiding bij Kinderen

Het allerbelangrijkste binnen de begeleiding is dat het kind zich gezien en gehoord voelt zoals het echt is!

In deze tijd worden er hoge eisen aan kinderen gesteld. De wereld is vol met prikkels, al vroeg is er het idee dat er van alles moet en als je ook maar een beetje anders bent kan je een etiket krijgen. Binnen de Beeldende Begeleiding mag het kind zijn wie hij/zij is en kijken we samen hoe het kind het beste floreert binnen de grenzen van de omgeving waar het in leeft; thuis, familie, school en vriendschappen.

Bij de Fiduciaschool, een Christelijke school voor speciaal basisonderwijs in Groningen, heb ik vijf jaar werkervaring opgedaan als kindertekentherapeut. Hier heb ik veel kinderen ontmoet met een ontwikkelingsprobleem, zoals ADHD of ASS. Ik noem dit “kinderen met een gouden randje”. Naar mijn ervaring zijn het mooie en bijzondere mensen. Het vraagt iets meer moeite om ze te begrijpen en als je de moeite neemt loont dit zeker!

De aanmelding zal door de ouder(s) of verzorger(s) gebeuren. De kennismakingssessie is in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) of samen met het kind. Dan wordt ook de hulpvraag besproken, het kan voorkomen dat de ouder iets als een probleem beschouwt en het kind niet. Soms kan er na de kennismakingssessie besloten worden dat het beter is om met de ouder aan de slag te gaan.

Samenwerk schildering, “Oud en Nieuw in de sneeuw”.

Tijdens de begeleiding wordt het kind gevraagd waar het die dag mee bezig wil, vaak weten kinderen precies wat ze willen en waarmee. Als begeleider sluit ik aan bij waar het kind op dat moment is. Dat kan zijn wat betreft tekenvaardigheid en wat hem/haar op dat moment bezig houdt.

Kinderen kunnen d.m.v. beeldend werken zich uiten en meer zeggen dan ze verbaal kunnen uitleggen. Het zelfgenezend vermogen wordt aangesproken, d.w.z. wat is er al wel aanwezig, hoe kan het kind dat inzetten in de situatie waar het moeite mee heeft? En wat is nog niet aanwezig maar kan wel ontwikkeld of versterkt worden? Ook is in de Tekentaal van een kind te zien langs welke weg het zijn/haar doel kan bereiken.

Na elk contact krijgen de ouder(s) of verzorger(s) een korte mail, het kind weet wat erin komt te staan.

Kosten: kennismakingssessie 25 euro, vervolgsessie 50 euro per uur.